Historia
 
 


HISTORIA POWSTANIA ZBORU KOŚCIOŁA ZIELONOŚWIĄTKOWEGO NA TERENIE MIASTA KLUCZBORKA

„A gdy nadszedł dzień Zielonych Świąt, byli wszyscy razem na jednym miejscu.
I powstał nagle z nieba szum, jakby wiejącego gwałtownego wiatru,
I napełnił cały dom, gdzie siedzieli.
I ukazały się im języki jakby z ognia, które się rozdzieliły i usiadły na każdym z nich.
I napełnieni zostali wszyscy Duchem Świętym, i zaczęli mówić innymi językami,
Tak jak im Duch poddawał.”

Dzieje Apostolskie 2;1-4

Zbór Kościoła Zielonoświątkowego w Kluczborku powstawał na terenie Gminy Kluczbork od 1952r. Wierni przez pierwsze lata spotykali się w domu Piotra Bortkiewicza, który mieszkając w Kluczborku przy ul. Wołczyńskiej udostępniał swoje mieszkanie do prowadzenia nabożeństw. W tym czasie Pastorem był Piotr Brzozowski.

W latach 70 Pastorem został Stanisław Zima a społeczność zielonoświątkowców przeniosła się do Czapli Wolnych k/Kluczborka.

W 1978r. Pastorem KZ został Władysław Bortkiewicz natomiast zastępcą Waldemar Bortkiewicz, który w 1981r. został powołany na stanowisko Ewangelista.

W czasie działalności Kościoła udzielano ślubów, przeprowadzano wiele pogrzebów oraz modlono się o Boże błogosławieństwo narodzonych lub małych dzieci.

„Wtedy Mu przyniesiono dzieci, aby włożył na nie ręce i modlił się”
Ew. św. Mateusza 19;13

Ponieważ założyciele Kościoła dążyli do uzyskania własnego miejsca/lokalu Kościelnego, podjęto decyzję o przeniesieniu zgromadzenia. W 1981r. w sierpniu rozpoczęto wynajem pomieszczenia w Kluczborskim Rynku gdzie nabożeństwa odbywały się w niedzielę o godz. 10:00 oraz w środę o godz. 18:00.

W tym czasie przy Kościele organizowano spotkania ewangelizacyjne. Podczas ewangelizacji odbywały się koncerty polskich, chrześcijańskich zespołów oraz głoszono kazania. Imprezy te cieszyły się liczną obecnością kluczborskiej młodzieży, z których wielu zapragnęło pójść w ślady Jezusa Chrystusa.

Pod koniec lat 80 budynek w Kluczborskim Rynku został oddany do kapitalnego remontu czego konsekwencją była kolejna zmiana lokalizacji Kościoła. Od tego czasu rozpoczęto spotkania przy ul. Nowotki 8 (obecna Sybiraków 8).

17 lipca 1984r Pastor Władysław Bortkiewicz został ordynowany na Prezbitera Kościoła Zielonoświątkowego w Kluczborku.
W 1991r. we wrześniu dzięki Bożej łasce i wsparciu finansowemu z kościoła z Angli zakupiono na własność dla Zboru KZ budynek do kapitalnego remontu znajdujący się przy ul. Nowotki 4 (obecna Sybiraków 4). Wkrótce tj. 17 maja 1992r. odbyło się uroczyste otwarcie kaplicy Zboru Kościoła Zielonoświątkowego w Kluczborku.
23 czerwca 1996r. w KZ w Kluczborku odbył się pierwszy Chrzest Wodny udzielony według ceremonii Kościoła Zielonoświątkowego. W kolejnych latach jak również obecnie kontynuuje się udzielanie Chrztów Wodnych jako osobiste wyznanie Jezusa Chrystusa swoim Zbawicielem.

„Czyż nie wiecie, że my wszyscy, ochrzczeni w Chrystusa Jezusa,
w śmierć Jego zostaliśmy ochrzczeni?
Pogrzebani tedy jesteśmy wraz z Nim przez chrzest w śmierć
abyśmy jak Chrystus wskrzeszony został z martwych przez chwałę Ojca
tak i my nowe życie prowadzili”

List św. Pawła do Rzymian 6;3-4

23 kwietnia 1999r. odbyła się ordynacja Ewangelisty Waldemara Bortkiewicza na Diakona. W 2001r. Pastor Władysław Bortkiewicz odszedł na emeryturę pastorską a urząd Pastora objął Waldemar Bortkiewicz.

„Każdy bowiem, kto wzywa imienia Pańskiego, zbawiony będzie”

List św. Pawła do Rzymian 10;13

Z dniem 10 maja 2012r. obowiązki pastora objął Artur Witek. 

 
46-200 Kluczbork, ul. Sybiraków 4
tel. 77 418 54 36, e-mail: info@kzkluczbork.pl

Witryna wykorzystuje ciasteczka (ang. cookies) w celach sesyjnych oraz statystycznych.
Więcej informacji w polityce prywatności.

OCHRONA I PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH


 Realizacja: new4mat.com Sp. z o.o.
ADMINISTRACJA n4CMS